Aanbestedingsdienst Mag de Mogelijkheid tot Herstel Niet Ingetrokken Hebben: Een Blog Discussie van Ongeveer 100 Tekens

25 september 2016

Bij aanbestedingen is het gelijkheidsbeginsel vaak een belangrijk uitgangspunt waar de aanbestedende dienst rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een inschrijving een kleine fout maakt en deze wil corrigeren. Maar zoals de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld, kan het soms gebeuren dat dit gelijkheidsbeginsel wordt overtroffen. Het kan bijvoorbeeld worden overruled door het vertrouwensbeginsel, zoals het geval was waarin een ontbrekende handtekening na inschrijving toch mocht worden toegevoegd.

Het was Rijkswaterstaat die een aanbesteding organiseerde volgens de openbare procedure met behulp van de Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het was een raamcontract voor ingenieursdiensten dat uit drie percelen bestond en met meerdere partijen zou worden afgesloten.

Tijdens de controle van de inschrijvingen ontdekte Rijkswaterstaat dat het Model K-certificaat, dat door één van de inschrijvers was ingediend, niet digitaal was ondertekend door haar statutaire directeur. Rijkswaterstaat gaf de inschrijver de kans om deze fout te herstellen, wat ook gebeurde.

Toch liep de aanbesteding niet helemaal zoals gepland. Na een voorlopige gunningsbeslissing van Rijkswaterstaat, was de inschrijver die de handtekening moest corrigeren, uiteindelijk niet gekozen. Na een kort geding werd deze voorlopige gunningsbeslissing echter ongedaan gemaakt en moest Rijkswaterstaat de inschrijvingen opnieuw beoordelen. Op dat moment ontstond er een probleem met de ondertekening.

De voorzieningenrechter moest uiteindelijk oordelen of Rijkswaterstaat het recht had de mogelijkheid om de fout te corrigeren in te trekken. Dit bleek niet het geval te zijn. De conclusie was dat Rijkswaterstaat de resultaten van de herbeoordeling van de inschrijving moest betrekken bij haar nieuwe gunningsbeslissing.

Dit geval toont aan dat een aanbestedende dienst niet zomaar op haar eerdere beslissingen mag terugkomen. Rijkswaterstaat mocht bijvoorbeeld niet de mogelijkheid tot herstel, die zij eerder aan een inschrijver had geboden, intrekken.

Interessant is dat de voorzieningenrechter bevestigt dat een contract ook mag worden gegund aan een partij die een ongeldige inschrijving heeft gedaan. Al met al een zeer interessante zaak, die aantoont dat het aanbestedingsrecht vol nuances en complexiteiten kan zijn. Uiteindelijk krijgt de inschrijver die de fout heeft gemaakt en mocht herstellen een nieuwe kans om de opdracht te winnen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Heeft u vragen over formaliteiten in het aanbestedingsrecht, zoals het herstellen van een ongeldige inschrijving? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat in aanbestedingsrecht.