1 Pagina Teveel Bij Inschrijving: Dit Betekent Het Einde Van De Oefening Voor Jou!

17 april 2016

Een inschrijver die een pagina teveel gebruikt in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden voor zijn actieplan, loopt het risico opzij geschoven te worden. Dit werd besloten door de Rechtbank in Den Haag op 25 juli 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:10786 genaamd ‘Haven Veghel’, JAAN 2014/6).

Rijkswaterstaat hield een Europese openbare aanbesteding voor Groot Onderhoud Vaarwerken. De opdracht was onderverdeeld in drie percelen, waarvan Perceel 3 betrof de verruiming van bochten bij Laarbeek en Best en baggerwerkzaamheden in de haven van Veghel.

Volgens Artikel 2.3.3 moesten inschrijvers een actieplan indienen, welke niet te lang mocht zijn – maximaal 10 A4-pagina’s voor Perceel 3, inclusief eventuele bijlages en tekeningen.

De voorlopige winnaar brak deze regel door 11 pagina’s in te dienen. Deze overschrijding werd betwist en leidde tot een uitspraak die een signaal geeft aan alle inschrijvers.

De rechter maakte duidelijk dat het inleveren van een extra pagina ten opzichte van het gestelde maximum nadelige gevolgen kan hebben. Dit werd betoogd door de voorlopige winnaar, maar het vond geen steun in de letterlijke tekst van het Artikel dat bepaalde pagina’s uitsloot van de optelsom, zoals het voorwoord.

Daarnaast weigerde de rechtbank het verzoek van Rijkswaterstaat om proportioneel te mogen beoordelen. De sanctie op het niet naleven van deze regel was van tevoren duidelijk.

Tot slot, oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van ‘foutherstel’ (eenvoudige precisering of kennelijke materiële fout). In dit geval suggereerde de rechter dat er geen ruimte was voor een dergelijke ‘verbeteractie’.

Wat kunnen we leren van deze zaak? Dat de voorlopige winnaar geen geldige inschrijving had gedaan en de opdracht daarom niet aan haar verleend mocht worden. De strikte lijn in deze uitspraak blijft ook na herziening van de Aanbestedingswet 2012 relevant. Daarom moet men de inschrijving goed controleren – ook op het aantal pagina’s van bijlagen.

Bent u op zoek naar advies over de nieuwe Aanbestedingswet 2012? Aarzel niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.