Tijdschrift Markt & Mededinging presenteert: “Kroniek van de Concentratiecontrole 2014”, een diepgaande analyse

17 september 2015

De kroniek geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 op het gebied van concentratiecontrole in Nederland. Concentratiecontrole wil zeggen het preventief toezicht dat Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) uitoefent ten aanzien van fusies, overnames en joint ventures. Dergelijke concentraties moeten voorafgaand bij ACM gemeld worden als zij een bepaalde waardedrempel overschrijden. ACM gaat dan onderzoeken of de concentratie naar verwachting negatieve gevolgen voor de mededinging zal hebben, waarna zij besluit de concentratie goed te keuren of de betrokken ondernemingen de verplichting oplegt een vergunning aan te vragen voor de concentratie. Bij een vergunningsaanvraag verricht ACM nader onderzoek naar een concentratie en kan zij een vergunning verlenen (eventueel onder voorwaarden) of afkeuren. De concentratiekroniek 2014 behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

(1) cijfers
(2) wetgeving en beleid
(3) informele zienswijzen
(4) sancties en rechtspraak
(5) meldingen en vergunningsaanvragen

Klik op onderstaande bijlage om het artikel te lezen dat in april 2015 is gepubliceerd in het tijdschrift Markt & Mededinging: Kroniek concentratiecontrole 2014

Meer weten?
Mail vrijblijvend met Silvia Vinken.

Op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.