Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG gepubliceerd

18 mei 2018

In navolging van het eerdere nieuwsbericht dat de tweede druk van het boek ‘Checklist Privacy’ is gepubliceerd kunnen wij eveneens met gepaste trots melden dat onlangs ook de tweede druk van de Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG is gepubliceerd. Jan Berkvens, als counsel aan BANNING verbonden en lid van het Privacy team, is één van de betrokken auteurs.

De tekstuitgave is een ‘toolkit’, vervaardigd om de privacyprofessional eenvoudig te kunnen laten schakelen tussen de AVG, de Richtlijn 95/46/EG, de Wbp en tussen de Nederlandse en de Engelse tekst. De kern van het boek bevat een geïntegreerde presentatie van de AVG. Bij elk artikel of artikellid wordt steeds de bijbehorende toelichting (de tekst van de overwegingen uit de preambule) opgenomen. In de kantlijn wordt op overzichtelijke wijze verwezen naar de corresponderende bepalingen uit de Richtlijn 95/46/EG en de Wbp. Tevens zijn per artikel van de AVG verwijzingen opgenomen naar de meest relevante adviezen van de Article 29 Working Party en beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast de geïntegreerde tekst van de AVG bevat het boek: – de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG); – de gespiegelde Nederlandse en Engelse tekst van de Richtlijn 95/46/EG; – de tekst van de Wbp; – een overzicht van de adviezen van de Article 29 Working Party; – een overzicht van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens; – een uitgebreide AVG-verwijstabel: de tabel verwijst per artikel of artikellid van de AVG naar de corresponderende onderdelen van de toelichting op de AVG (preambules), de corresponderende bepalingen uit Richtlijn 95/46/EG en Wbp, naar de meest relevante adviezen van de Article 29 Working Party en naar de meest relevante beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens; – een Wbp/AVG-verwijstabel; – een trefwoordenregister.

Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante wetteksten voor de eerste voorbereiding op de komst van de nieuwe privacyregelgeving per 25 mei 2018.