Succesvolle actie Samen voor Eindhoven: ‘Geef een jas en verwarm een hart’

15 november 2017

Als partner van Samen voor Eindhoven heeft BANNING zich de afgelopen weken ingezet voor de actie ‘Geef een jas en verwarm een hart’. Met deze kledinginzamelingsactie worden de meest kwetsbare groepen mensen in de samenleving ondersteund: (een groeiend aantal) dak- en thuislozen, maar ook gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Op dinsdag 7 november jl. zijn meer dan 1.000 kledingstukken uitgedeeld aan de Kledingbank, het Leger des Heils, Inloophuis ’t Hemeltje, Neos, Ervaring die staat en Dress for Success. Een fantastisch, letterlijk hartverwarmend, resultaat!

Over Samen voor Eindhoven

Samen voor Eindhoven verbindt bedrijven en samenleving.  Anna-Geertje van Samen voor Eindhoven: “Wij regelen dat medewerkers van bedrijven zich op een makkelijke en doeltreffende manier kunnen inzetten voor een maatschappelijk doel. En op de juiste wijze invulling kunnen geven aan hun sociaal ondernemerschap. Wij kennen de vragen en uitdagingen van maatschappelijke en matchen deze met de wensen van de bedrijven”.