Persbericht: Wetenschappelijk Bureau BANNING krijgt versterking

17 november 2016

Den Bosch, 15 november 2016. Het Wetenschappelijk Bureau binnen BANNING is recent uitgebreid met drie personen: Jan Berkvens, Rob van Esch en Hans van den Hurk.

De komst van deze personen betekent een kwalitatieve versteviging en uitbreiding van de dienstverlening van het Wetenschappelijk Bureau op verschillende rechtsgebieden.

Het Wetenschappelijk Bureau is onder andere verantwoordelijk voor educatie, ondersteuning  en kennismanagement van haar advocaten en fiscalisten. BANNING Opleidingen is een onderdeel van het Wetenschappelijk Bureau en is een erkend opleidingsinstituut. Met het volgen van cursussen kunnen daardoor PO punten worden behaald. Ook de cliënten van BANNING, zoals bedrijfsjuristen, maken hier gebruik van.

Het Wetenschappelijk Bureau staat onder leiding van Marc Janssen en Thomas Subelack. Beiden hebben ruime ervaring in de cassatiepraktijk, zijn docent bij diverse opleidingsinstituten en universiteiten en daarnaast raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam. BANNING verwelkomde de volgende personen ter uitbreiding van het Wetenschappelijk Bureau:

  • Jan Berkvens

Jan Berkvens was bijna 25 jaar hoogleraar Recht en Informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ruim 30 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij het directoraat juridische zaken van Rabobank Nederland. Jan Berkvens is lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy en Informatie (P&I) en tevens lid van het bestuur van de Vereniging Privacy Recht (VPR). Daarnaast publiceert hij regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van IT en privacyrecht.

 

  • Rob van Esch

Rob van Esch was in verschillende functies werkzaam voor Rabobank bij de juridische afdeling. Hij was 15 jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden met als opdracht juridische aspecten van elektronische handel. Zijn expertises liggen op het terrein van elektronische handel, betalingsverkeer, financieel toezichtrecht, aansprakelijkheidsrecht en legal risk management. Naast zijn werkzaamheden voor BANNING is Rob van Esch lid van diverse commissies, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Financieel Recht, redactielid van de Paris Financieel Juridische Reeks en publiceert hij regelmatig artikelen en boeken.

 

  • Hans van den Hurk

Hans van den Hurk was voorheen onder andere werkzaam als international tax partner bij Deloitte. Sinds 2005 is Van den Hurk werkzaam als hoogleraar in het internationale en Europese belastingrecht aan Maastricht University. Daarnaast geeft hij gastcolleges aan meerdere internationale universiteiten.

Van den Hurk is bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) bestuurslid van de sectie Europees fiscaal recht. Hij schrijft vele artikelen en boeken. Zo is hij onder andere vaste correspondent voor het Bulletin of International Fiscal Documentation.