“Oudste kinderen Jan des Bouvrie kunnen voorlopig fluiten naar erfenis”

“Oudste kinderen Jan des Bouvrie kunnen voorlopig fluiten naar erfenis”

mr. M.G. (Marjolein) Hees

expertise:

Familie- & Erfrecht

31 januari 2024

Vandaag heeft de Rechtbank Midden-Nederland in de procedure tussen de twee oudste kinderen en de weduwe en de jongste kinderen van Jan des Bouvrie beslist dat de twee oudste, onterfde, kinderen bij leven van de weduwe geen recht hebben op hun (legaat ter hoogte van hun) legitieme portie.

Marjolein Hees, advocaat van de weduwe en de jongste kinderen van des Bouvrie zegt hierover het volgende:

“De uitspraak is om meerdere redenen interessant en van belang. Ten eerste overweegt de rechtbank dat een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap niet leidt tot schending van een testamentaire last. Dit nog afgezien van het feit dat in kwestie geen testamentaire last is opgelegd. Ten tweede dat in een testament niets kan worden bepaald over de wijze van waardering in het kader van de legitieme portie. Ten derde dat de rechtbank bepaalt dat het voorschot op de kosten van de deskundige gedragen dienen te worden door de onterfde kinderen. En ten vierde dat de rechtbank artikel 4:87 lid 5 BW analoog lijkt toe te passen.”

Lees het volledige artikel hier: https://ap.lc/PMcTC

 

ECLI_NL_RBMNE_2024_354