Louis Zonnenberg van BANNING heeft een uitgebreide update van zijn boek “Het verrekenbeding” uitgebracht.

25 september 2019

BANNING heeft een gerenommeerde sectie Familie- en Erfrecht, die bestaat uit 9 advocaten. Zij behandelen zaken op alle gebieden van het Familierecht en het Erfrecht, en werken ook als mediator. De grondlegger van de sectie Familie- en Erfrecht is Louis Zonnenberg. Louis is in 2009 gepromoveerd op het verrekenbeding, met name het periodiek verrekenbeding. Deze verrekenbedingen komen veel in huwelijkse voorwaarden voor. Een periodiek verrekenbeding vergt jaarlijks onderhoud. De ervaring leert veel echtgenoten dit niet weten. Vaak weten zij niet eens dat zij een periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden hebben staan en welke verplichtingen dat met zich meebrengt. Als er niet ieder jaar wordt verrekend, moet dat bij echtscheiding of overlijden alsnog, met alle problemen van dien. Louis heeft deze problemen in zijn proefschrift uit 2009 uitvoerig beschreven en daar oplossingen voor aangedragen. Het proefschrift van Louis is in 2009 in boekvorm uitgegeven. De afgelopen tien jaar hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Louis heeft daarom zijn boek van een uitgebreide update voorzien. Die update is recent verschenen. Het boek kan via deze link besteld worden.

Heeft u zelf huwelijkse voorwaarden laten opmaken en weet u niet precies wat daarin nu eigenlijk is afgesproken, of heeft u vragen over de inhoud daarvan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van de sectie Familie- en Erfrecht van BANNING. Zij helpen u graag verder.