Kantoorgenote Paula Kemp gepromoveerd!

expertise:

Distributie, Franchise & Agentuur

26 februari 2020

Met gepaste trots delen wij hierbij mede dat onze kantoorgenote, Paula Kemp, recent is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp “Nakoming van commerciële contracten in Nederland, Singapore en China”. Met deze promotie heeft onze groeiende internationale praktijk een verdere impuls gekregen, zodat ons kantoor cliënten, die internationaal willen groeien, nog beter kan bedienen.

Het onderzoek van Paula betreft de afdwingbaarheid van commerciële koopcontracten in het internationale handelsverkeer. Startpunt is dat de afdwingbaarheid van afspraken slechts in beperkte mate in een contract kan worden vastgelegd. Het belang hiervan wordt hierna duidelijk gemaakt door een uiteenzetting van de verschillen tussen de twee grootse rechtssystemen (‘civil law’ en ‘common law’), de wijze waarop drie belangrijke handelslanden (Nederland, Singapore en China) invulling geven aan deze verschillen en hoe zich dat vertaalt in specifieke aandachtspunten voor commerciële onderhandelingen. Vervolgens wordt besproken in hoeverre het Weens Koopverdrag de verschillen overbrugt. Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat als bruggenbouwer kan dienen bij internationale koop- en verkoopovereenkomsten van roerende zaken.

Paula Kemp
Enforced Performance of commercial sales contracts in the Netherlands, Singapore and China
Eleven International Publishing 2020, 454 p.
ISBN 978 94 6236 987 0