Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend: 3,4%

expertise:

Familie- & Erfrecht

10 november 2022

Op grond van de wet dient in principe jaarlijks de kinder- en partneralimentatie te worden geïndexeerd. Dit indexeringspercentage wordt jaarlijks bekendgemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor het jaar 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4%. Dit betekent dat de door de rechtbank, dan wel door partijen overeengekomen kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2023 automatisch wordt verhoogd met 3,4%. Waar nodig kan het wenselijk zijn om de alimentatiebetaler hier tijdig op te wijzen.

Geldt de wettelijke indexering altijd? Nee, de wettelijke indexering kan worden uitgesloten. Dit dient evenwel schriftelijk overeengekomen te worden in een overeenkomst. Is daarvan geen sprake, dan geldt de wettelijke indexering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde familie-erfrechtadvocaten. Wij denken graag met u mee.