Indexeringspercentage alimentatie voor 2020 bekend: 2,5%

01 november 2019

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De Minister voor Rechtsbescherming kijkt voor het vaststellen van het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2020 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2,5 %.

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2020 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2019 geldende bedrag met 2,5 % te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Klik hier om de ‘Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud’ van de Minister voor Rechtsbescherming (Staatscourant d.d. 18 oktober 2019) te lezen.