Indexering alimentatie per 1 januari 2024

expertise:

Familie- & Erfrecht

30 oktober 2023

Jaarlijks worden de bedragen voor alimentatie geïndexeerd aan de hand van een  percentage waarmee de lonen en prijzen in Nederland dat jaar gemiddeld zijn gestegen. Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie per 1 januari 2024 worden verhoogd is maar liefst 6,2%.

Deze indexering is automatisch van toepassing op alle te betalen bedragen voor alimentatie. Dit is slechts anders wanneer de indexering met zoveel woorden is uitgesloten door de rechter of tussen partijen in een overeenkomst (convenant of ouderschapsplan) is uitgesloten of wanneer er afspraken zijn vastgelegd, waarbij is afgeweken van het wettelijk indexeringspercentage.

De betaler is verantwoordelijk om die indexering zelfstandig toe te passen. Wordt de indexering niet (volledig) voldaan dan leidt dit tot een achterstand in de te betalen alimentatie. Deze achterstand kan tot vijf jaar terug worden gevorderd, waarbij de verjaringstermijn wel kan worden gestuit door bijvoorbeeld schriftelijk de andere partij aan te manen om de achterstallige alimentatie alsnog te voldoen.

Het is lang geleden dat het indexeringspercentage zo hoog was. De afgelopen tien jaar was het indexeringspercentage gemiddeld 1,94% (met een minimum van 0,8% en een maximum van 3,4%). Het is meer dan 30 jaar geleden dat de indexering zo hoog was. In 1983 was het indexeringspercentage zelfs 6,4%.