Indexering alimentatie 2019

30 oktober 2018

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Op 19 oktober 2018 is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden.

De Minister voor Rechtsbescherming kijkt voor het vaststellen van het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Voor 2019 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2 %.

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2019 geldende alimentatie wordt gevonden door het voor 2018 geldende bedrag met 2 % te vermeerderen. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake, dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Klik hier om de ‘Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud’ van de Minister voor Rechtsbescherming (Staatscourant d.d. 29 oktober 2018) te lezen.