De moraal van digitaal; ethische en filosofische aspecten van e-health

10 november 2015

Georganiseerd door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Bas Martens heeft tijdens dit evenement op 9 oktober jl. de juridische consequenties van e-Health besproken. Het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ 2015) over de opkomst van consumenten e-Health en de gevolgen hiervan voor de reguliere zorg heeft een interessante discussie teweeggebracht. Onder consumenten e-Health verstaat de Raad direct op de markt – zonder tussenkomst van zorgverleners – aan de consument aangeboden informatie- en communicatietechnologie, die beoogt de gezondheid van gebruikers te ondersteunen of te verbeteren.

Denk aan de ‘Quantified Self’-beweging, aan apps voor smartphones en wearables (mobile Health of mHealth), gezondheidsplatforms en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s). Smartphone add-ons en toepassingen zoals slimme contactlenzen en chipmedicatie behoren ook tot de mogelijkheden. Het gaat niet alleen om toepassingen gericht op wellness en lifestyle, maar toenemend om toepassingen waardoor zelf-diagnostiek en zelf-therapie tot de mogelijkheden gaan behoren.

Zorg zal daardoor steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk worden. Mensen kunnen met consumenten e-Health sterker de regie over de zorg voor hun eigen gezondheid nemen. De aard van de reguliere zorg gaat veranderen. Dit betekent ook dat rollen van zorgverlener en patiënt zullen veranderen. Daarnaast zullen nieuwe actoren zich op de markt van de zorg gaan begeven.

Deze ontwikkeling waarbij sprake is van toenemende vervlechting van consumenten e-Health en reguliere zorg roept ook een aantal ethische dilemma’s en vragen op die in deze deelsessie zijn besproken:

  • Waar liggen ethische grenzen aan wat bedrijven en/of zorgverzekeraars mogen weten over hun klanten met het oog op de mogelijkheden van monitoring/profiling en eventueel zelfs sanctionering?
  • Wat is vanuit ethisch perspectief een aanvaardbare rol van ingebouwde sensoren en/of (zelf)meetwaarden in relatie tot een geïntegreerde benadering van welzijn en gezondheid?
  • Zal het zelf kunnen meten van waarden en de toename van informatie over ziektes leiden tot medicalisering van de samenleving?

Wenst u meer informatie over de juridische consequenties van e-Health? Neemt u dan contact op met Bas Martens via b.martens@banning.nl.

 Bron: http://filosofieengeneeskunde.nl/congres/ethiek-en-consumenten-ehealth/