Checklist Privacy: privacybeleid in 30 checklists – een uitgave van de Praktijkgroep Privacy van BANNING Legal & Tax

22 december 2016

Prof. mr. Jan Berkvens, mr. Silvia Vinken, mr. Samuel Wiegerinck en mr. Suzan Wolters schreven de ‘Checklist Privacy: privacybeleid in 30 checklists – van Wbp naar AVG’. Zij bieden u aan de hand van 30 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy. De uitgave bevat de teksten van de Wbp en AVG regelingen en biedt u daarnaast twee handige transponeringstabellen, zodat u alle relevante informatie binnen handbereik heeft. 

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Organisaties zullen er in de praktijk niet aan ontkomen beleid op te stellen en vast te leggen. Een daarop afgestemde, deugdelijke privacy policy kan daarbij behulpzaam zijn. In deze uitgave krijgt u handvatten aangereikt om dit in te richten.

Zo krijgt u een schets van de voorbereiding op het schrijven van een privacy policy, wordt aangegeven waarom de ‘tone at the top’ essentieel is voor het succesvol implementeren van uw policy, wordt een aantal algemene aandachtspunten bij het opstellen genoemd, wordt er gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en voor welk doel deze worden verwerkt. Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals accountability, beveiliging en datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders.

Kortom, dit boek maakt de checklists voor een brede doelgroep toegankelijk. Zo is het uitermate geschikt voor juristen en compliance officers, managers, ICT’ers en auditors.

Auteurs: Prof. mr. J.M.A. Berkvens, mr. S.M.M.C. Vinken, mr. S.R. Wiegerinck en mr. S.W.G. Wolters

ISBN: 9789491930720

Verschenen in december 2016

U kunt het boek bestellen via deze link