Bijeenkomst voor insolventiemedewerkers op 7 juli 2016

06 juli 2016

Op 7 juli 2016 zal er op het kantoor van BANNING N.V. een middag voor insolventiemedewerkers plaatsvinden. Deze bijeenkomst bestaat uit een tweetal lezingen en wordt afgesloten met een borrel.

 

Tijdens de eerste lezing zal mevrouw mr C. Schollen-den Besten (rechter-commissaris bij de Rechtbank Oost-Brabant) ingaan op het digitale systeem, KEI Toezicht 1.0. Aansluitend zullen de heren P. Driessen en L. van Helden (buitendienstmedewerkers van het UWV) de verschillende onderdelen van de loongarantieregeling zoals opgenomen in hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet bespreken.