Benoeming kantoorpartners!

02 januari 2023

Met plezier en trots berichten wij dat met ingang van 1 januari 2023 onze kantoorgenoten Lieke van Aarssen, Suzan Wolters en Jan Willem Reesink zijn benoemd tot partner.

Lieke en Jan Willem zijn werkzaam in de M&A-praktijk en Suzan is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Namens het hele team van Banning wensen wij jullie veel succes in jullie nieuwe rol!