BANNING Opleidingen deelt kennis met de sociale advocatuur.

11 maart 2019

Wij zijn een door de Orde erkende opleidingsinstelling en verzorgen cursussen op verschillende vakgebieden. In het kader van het ondersteunen van de sociale advocatuur is Marc Janssen van BANNING in gesprek getreden met de Raad van de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Tijdens dit gesprek heeft Marc Janssen namens BANNING aangeboden de nog beschikbaar zijnde plaatsen van diverse inhouse cursussen beschikbaar te stellen aan de sociale advocaten van onze balie. In maart zal de eerste cursus plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over BANNING Opleidingen, neemt u dan contact op met Anneloes de Graaf via telefoonnummer 073 – 692 76 70 of a.degraaf@banning.nl