Advocaten Banning bundelen krachten in zorgteam

06 december 2021

Ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgondernemers, hebben te maken met vele soorten wetgeving en zorgspecifieke normering. Bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingen, NZA-meldingen, de omgang met persoonsgegevens, werknemers, zelfstandigen en governance.

Onze overtuiging is dat zorgorganisaties daarom gebaat zijn bij juridische bijstand vanuit een sectorale aanpak. Om die reden heeft Banning recent het zorgteam opgericht, bestaande uit advocaten met brede ervaring binnen de zorgsector en kennis van de branche en cultuur. Gezamenlijk overzien zij het bredere speelveld en zijn zij in staat om zorgondernemer pragmatisch en daadkrachtig bij te staan, of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapstrajecten, ondernemingsrecht, privacyrecht, aanbestedingen of bijvoorbeeld bijstand bij fusies en overnames.

Bent u actief in de zorgsector en wilt u eens vrijblijvend kennis maken met het zorgteam? Op onze zorgpagina vindt u meer informatie en contactgegevens.