Banning adviseert IT-bedrijf BPI Services bij haar overname door Karmijn Kapitaal

Banning is verheugd BPI Services en haar aandeelhouders te hebben bijgestaan bij de overname van BPI Services door Karmijn Kapitaal.

BPI Services is gespecialiseerd in identificatietoepassingen voor onder meer de Nederlandse kerndepartementen, Nationale Politie, grensbewaking, zorginstellingen en bedrijven zoals KPN, Kuehne+Nagel en Secure Logistics. Het technologiebedrijf levert totaaloplossingen op het gebied van Identification en Smart Sensoring in het binnen- en buitenland. Producten en diensten worden onder andere gebruikt voor het afnemen van vingerafdrukken, scannen en controleren van identificatiedocumenten en het waarborgen van een veilig en humaan verblijf in een Extra Beveiligde Kamer (EBK), High Intensive Care kliniek (HIC) of Politie Arrestanten Complex (PAC). Met de toenemende eisen van onder meer toezichthoudende autoriteiten ziet het bedrijf de vraag naar betrouwbare identificatietoepassingen in een zeer hoog tempo toenemen.

Cliënte: BPI Services

Advocaat: mr. E.A. (Henk) Brat

Publicatie: Karmijn Kapitaal