Analyse van de Miljoenennota 2023 | Prinsjesdag 2022 | Inflatie, koopkracht, fiscaal beleid en sociaal akkoord

20 september 2022

Alles wat u moet weten, hoort u in 30 minuten!

Prof. dr. Sylvester Eijffinger is direct aansluitend op de Troonrede geïnterviewd door Jan-Willem de Tombe. Er volgde een analyse van de Miljoenennota 2023, waarbij de onderwerpen inflatie & koopkracht, het fiscaal beleid en het Sociaal Akkoord centraal stonden. 

Hieronder kunt u de drie besproken onderwerpen afzonderlijk van elkaar terugkijken!