Specialist

mr. S.M.M.C. (Silvia) Vinken CIPP/E

Specialist

Silvia heeft Europees recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na haar afstuderen is zij bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), thans Autoriteit Consument en Markt (ACM), gaan werken. Hier hield Silvia zich bezig met het opsporen van kartels en het beoordelen van diverse samenwerkingsverbanden, onder meer in de bouw en de energiesector. Verder heeft ze er ruime ervaring opgedaan in geschilbeslechting in het kader van de Elektriciteit- en Gaswet. Sinds 2007 is Silvia werkzaam bij BANNING in de sectie EU en Mededinging. Silvia houdt zich bezig met het opstellen van complianceprogamma’s en adviseert ondernemingen over mededingingsrechtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard. Daarnaast vertegenwoordigt Silvia ondernemingen in procedures voor de ACM en de civiele rechter. 

Silvia heeft de Grotius specialisatieopleiding Europees- en Nederlands Mededingingsrecht en een postacademische leergang op het gebied van Energierecht met goed gevolg afgerond. Tevens heeft zij de opleiding CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) succesvol afgerond. Silvia publiceert regelmatig artikelen op haar vakgebied, geeft cursussen en lezingen op het gebied van mededinging en energie, en is vaste auteur bij Compliance Actualia, een online forum waar alle relevante actualiteiten op het gebied van Compliance met betrekking tot wetgeving en rechtspraak worden aangeboden.