Verhagen wil snel gedragscode eerlijke handelspraktijken

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 november 2012

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vindt het belangrijk dat marktpartijen ervan op aan kunnen dat eenmaal gesloten overeenkomsten niet eenzijdig worden gewijzigd. Het eenzijdig wijzigen van contracten vindt de minister een oneerlijke handelspraktijk waaraan een einde moet komen. Daarom streeft hij naar de invoering van een gedragscode eerlijke handelspraktijken. Verhagen schrijft dit in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van de betalingskorting die supermarktketen Albert Heijn aan haar leveranciers oplegt.

De mogelijkheid van Albert Heijn om, juridisch gezien, zijn leveranciers eenzijdig andere betalings- of leveringsvoorwaarden op te leggen, hangt volgens Verhagen af van de bepalingen in de overeenkomsten die tussen deze partijen gesloten zijn. Indien de betrokken leveranciers van mening zijn dat Albert Heijn in strijd handelt met deze overeenkomsten dan kunnen zij dit met Albert Heijn opnemen. Tevens staat de gang naar de rechter open voor de leveranciers wanneer zij vinden dat Albert Heijn zijn overeenkomsten niet nakomt. De relatie van Albert Heijn en haar leveranciers is een privaatrechtelijke en betreft een aangelegenheid tussen individuele ondernemingen.

Aangezien dit in de praktijk een lange en vaak kostbare weg is, is de afgelopen jaren een discussie op gang gekomen over oneerlijke handelspraktijken, zowel op nationaal als op Europees niveau. Op Europees niveau richt de discussie zich vooral op de agrofood sector en wordt gewerkt aan business principes voor fatsoenlijk zakendoen en een mogelijk systeem voor geschilbeslechting.
Op nationaal niveau vindt deze discussie ook plaats. De afgelopen maanden hebben tussen het ministerie van EL&I en bestuurders van bedrijven en brancheorganisaties gesprekken plaatsgevonden over een gedragscode eerlijke handelspraktijken tussen afnemers en leveranciers met een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting. Daarbij is alles erop gericht om een gedragscode eerlijke handelspraktijken zo spoedig mogelijk van de grond te laten komen, aldus Verhagen.

Bron: Ministerie van EL&I