Uitspraak Hoge Raad: Tweede hoger beroep ontvankelijk?

expertise:

Cassatie

29 maart 2016

Appelprocesrecht. Tweede hoger beroep ontvankelijk? HR 9 juli 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2953, NJ 1999/699 en HR 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3061, NJ 2003/418. Inmiddels uitspraak in eerste hoger beroep. Goede procesorde. Verenigbaar met uitspraak eerste hoger beroep en gesloten stelsel van rechtsmiddelen?

ECLI:NL:HR:2016:505, 25 maart 2016, nr. 14/06296

Klik hier voor de volledige uitspraak.