Uitspraak Hoge Raad: Begroting schade wegens verlies van arbeidsvermogen

expertise:

Cassatie

18 december 2014

Schadevergoeding. Begroting schade wegens verlies van arbeidsvermogen. Bewijswaardering (art. 152 lid 2 Rv). Op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht deskundigenrapport dat geen bindend advies is; bezwaren tegen wijze van totstandkoming of inhoud daarvan. Beoordelingsvrijheid rechter.

ECLI:NL:HR:2014:3654, 19 december 2014, nr. 13/06010

Klik hier voor de volledige uitspraak.