Uitspraak Hoge Raad: Vordering organisatie rechthebbenden tegen internetproviders

expertise:

Cassatie

13 november 2015

Auteursrecht. Handhavingsrichtlijn IE. Vordering organisatie rechthebbenden tegen internetproviders om te komen tot blokkering van de ‘BitTorrent index’ The Pirate Bay. Maatstaf afwijzing blokkeringsvordering art. 26d Aw wegens ineffectiviteit. Zijn de faciliterende handelingen van The Pirate Bay aan te merken als ‘mededelingen aan het publiek’? Prejudiciële vragen aan het HvJEU.

ECLI:NL:HR:2015:3307, 13 november 2015, nr. 14/02399

Klik hier voor de volledige uitspraak.