Uitspraak Hoge Raad: Verzoek omzetting faillissement in schuldsanering, art. 15b Fw

expertise:

Cassatie

12 maart 2015

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Insolventierecht. Verzoek omzetting faillissement in schuldsanering, art. 15b Fw. Aan het verzoek(schrift) te stellen eisen, art. 15b lid 2 en 284 Fw. Is verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw vereist? Redelijke wetstoepassing. Rechtsgevolgen ontbreken van verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw.

ECLI:NL:HR:2015:589, 13 maart 2015, nr. 14/05576

Klik hier voor de volledige uitspraak.