Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht.

expertise:

Cassatie

09 oktober 2020

Verjaring van rechtsvordering tot vergoeding van schade wegens ondeugdelijk belastingadvies. Aanvang korte verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Moment waarop benadeelde voldoende zekerheid heeft verkregen dat schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon. Ontbreken van de kennis en het inzicht die nodig zijn om de deugdelijkheid van een geleverde prestatie te beoordelen; juridische beoordeling?

ECLI:NL:HR:2020:1603, 9 oktober 2020, 19-00895.

Lees hier de volledige uitspraak.