Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

29 maart 2019

Opzegging door gemeente van langlopende overeenkomsten met netbeheerder. Is voor opzegging voldoende zwaarwegende grond vereist? Vormen opgegeven redenen, waaronder de wens tot precarioheffing, een zodanige voldoende zwaarwegende grond? HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854. Contractuele gedoogplicht jegens andere groepsmaatschappij dan waarvan precariobelasting wordt geheven.

ECLI:NL:HR:2019:446, 29 maart 2019, 17-05810

Lees hier de volledige uitspraak.