Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Insolventierecht

expertise:

Cassatie

08 december 2017

Procesrecht. Insolventierecht. Surseance van betaling. Akkoord aan schuldeisers aangeboden. Beslissingen rechter-commissaris als bedoeld in art. 267 Fw en art. 268a Fw. Staat gewoon rechtsmiddel open? Art. 282 Fw. Doorbrekingsgronden toepasselijk? Termijn voor instellen rechtsmiddel met beroep op doorbrekingsgronden.

ECLI:NL:HR:2017:3110, 8 december 2017, nr. 16/05741

Klik hier voor de onderliggende uitspraak.