Uitspraak Hoge Raad: Extinctieve verjaring van revindicatie

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Goederenrecht. Bezit strook grond. Extinctieve verjaring van revindicatie, art. 3:105 BW. Feitelijke machtsuitoefening; verkeersopvatting en uiterlijke feiten (art. 3:108 en 3:113 BW).

ECLI:NL:HR:2015:2743, 18 september 2015, nr. 14/03720

Klik hier voor de volledige uitspraak.