Uitspraak Hoge Raad: Executoriaal beslag door Ontvanger

expertise:

Cassatie

30 april 2015

Invorderingszaak. Executoriaal beslag door Ontvanger. Schorsende werking verzetprocedure, art. 17 lid 2 Iw. Is rechterlijke beslissing nodig om schorsende werking op te heffen ingeval van misbruik van bevoegdheid? HR 7 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1475, NJ 1995/411; HR 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1525, NJ 2008/368.

ECLI:NL:HR:2015:1188, 1 mei 2015, nr. 14/00822

Klik hier voor de volledige uitspraak.