Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht. Procesrecht

expertise:

Cassatie

19 mei 2017

Erfrecht. Procesrecht. Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Art. 4:202 lid 1, onder a, BW. Stelplicht. Regie van de rechter. Art. 22 Rv.

ECLI:NL:HR:2017:939, 19 mei 2017, nr. 16/01432

Klik hier voor de volledige uitspraak.