Uitspraak Hoge Raad: Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens berusting

expertise:

Cassatie

10 juni 2016

Procesrecht; bijstandsverhaal. Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens berusting (art. 400 Rv). Ten overvloede: is na 1 januari 2015 bijstandsverhaal ingevolge art. 62 Participatiewet mogelijk op degene die onderhoudsplichtig is voor kinderen?

ECLI:NL:HR:2016:1138, 10 juni 2016, nr. 15/03394

Klik hier voor de volledige uitspraak.