Uitspraak Hoge Raad: Boedelscheiding na echtscheiding

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Echtscheidingsprocesrecht. Boedelscheiding na echtscheiding. Benadeling van gemeenschap, art. 1:164 BW. Kan een op art. 1:164 BW gebaseerd verzoek worden behandeld als een verzoek tot het treffen van een nevenvoorziening (art. 827 lid 1, onder f, Rv)?

ECLI:NL:HR:2016:1457, 8 juli 2016

Klik hier voor de volledige uitspraak.