Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

13 maart 2020

Vervolg van HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484. Ontslag op staande voet, door kantonrechter en hof rechtsgeldig geoordeeld; na cassatie en verwijzing oordeelt verwijzingshof dat ontslag onterecht was en veroordeelt het de werkgever tot herstel arbeidsovereenkomst per datum ontslag. Kan daarbij ook veroordeling uitgesproken worden tot betaling van loon vanaf die datum? Art. 7:683 lid 3 en 4 BW en art. 7:682 lid 6 BW.

ECLI:NL:HR:2020:418, 13 maart 2020, 19-00525.

Lees hier de volledige uitspraak.