Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gaat live

30 juni 2016

Vandaag 1 juli 2016 treedt de gewijzigde Aanbestedingswet in werking (Aw 2012). Ook nieuw of gewijzigd zijn het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).

De Europese wetgever nam in 2014 bij een moderniseringsslag drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aan. Deze behandelen ieder een ander onderwerp:

  • Aanbesteding van ‘klassieke’ overheidsopdrachten (2014/24/EU)
  • Aanbesteding in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU)
  • Aanbesteding van concessies (2014/23/EU)

Hoewel Nederland enkele weken te laat is met implementatie, is deze nu toch doorgevoerd. In de praktijk komt daarmee een einde aan een overgangsperiode, met veel onzekerheid, waarin sommige aanbestedende diensten de plaatsing van hun opdrachten even hebben aangehouden.

BANNING Advocaten publiceerde eerder  al uitgebreid over de impact van de nieuwe Aw 2012 voor bedrijven en andere deelnemers aan aanbestedingstrajecten. Zie bijvoorbeeld deze blogs over keurmerken (link), belangenconflicten (link), TenderNed (link) en meer.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2016 of het Aanbestedingsbesluit?

Stem het af met een in aanbestedingsrecht gespecialiseerde advocaat: Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.