IT-recht

Als een computersysteem niet werkt, data in de cloud niet bereikbaar zijn of nieuwe software niet goed functioneert, waardoor bedrijfsprocessen worden vertraagd, kan dit leiden tot grote schade of hoge schadeclaims. Zowel voor IT-afnemers als IT-leveranciers is het daarom belangrijk goede afspraken te maken.

Bij al uw IT-projecten kunnen wij u assisteren en adviseren. Wij stellen voor u de benodigde overeenkomsten op, zoals leverings- en implementatiecontracten, cloudcontracten (zoals SaaS en ASP), escrowcontracten, disclaimers, algemene voorwaarden voor websites en bewerkersovereenkomsten. Uiteraard beoordelen we ook graag uw overeenkomsten of de overeenkomsten van uw contractspartij.

Indien u een conflict heeft met uw IT-leverancier of IT-afnemer dan kunnen wij u adviseren over en begeleiden bij de aanpak van het conflict. Indien nodig procederen wij bij zowel gerechtelijke instanties als arbitrale colleges over uw IT-geschil.