Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht. Schade.

expertise:

Cassatie

10 februari 2017

Toerekening en voorzienbaarheid van schade (art. 6:98 BW). Betekenis van de omstandigheid dat een contractspartij niet uit eigen belang heeft gehandeld. Wettelijke rente. Hoofdsom en wettelijke rente moeten afzonderlijk worden vastgesteld. Matiging van wettelijke rente verlangt afzonderlijk oordeel (HR 14 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR0220, NJ 2007/481).

ECLI:NL:HR:2017:214, Hoge Raad, 15/04734

Klik hier voor de volledige uitspraak.