Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

29 januari 2021

Buitencontractuele aansprakelijkheid accountant. Niet-wettelijke taak. Zorgplicht. Causaal verband schending zorgplicht en schade. Zorgplicht jegens anderen?

ECLI:NL:HR:2021:149, 29 januari 2021, 19/04375.

Lees hier de volledige uitspraak.