Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Goederenrecht.

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Geschil over erfgrens. Comparitie na aanbrengen in hoger beroep. Onmiddellijkheidsbeginsel. Had het hof partijen moeten wijzen op hun recht op een mondelinge behandeling ten overstaan van de drie raadsheren die zouden gaan beslissen? Verkrijgende verjaring. Heeft gedaagde de stelling van eiser voldoende gemotiveerd betwist? Passeren aanbod tegenbewijs.

ECLI:NL:HR:2020:726, 17 april 2020, 18-05327.

Lees hier de volledige uitspraak.