Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

03 juni 2023

Rechterswisseling tussen mondelinge behandeling en voortgezette mondelinge behandeling. Schending onmiddellijkheidsbeginsel?

ECLI:NL:HR:2023:826, 2 juni 2023, 22/03870.

Lees hier de volledige uitspraak.