Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

15 januari 2021

Voeging in hoger beroep van partij die al in eerste aanleg gevoegde partij was. Vervolg van HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:601.

ECLI:NL:HR:2021:43, 15 januari 2021, 19/03778.

Lees hier de volledige uitspraak.