Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

20 november 2020

Boetevorderingen wegens niet nakoming van bepalingen uit huurovereenkomst. Uitleg petitum.

ECLI:NL:HR:2020:1838, 20 november 2020, 19/02041.

Lees hier de volledige uitspraak.