Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

16 december 2016

Procesrecht. Onteigening. Vervolg op HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3563. Uitspraak van ABRvS door partij toegezonden aan rechtbank nadat vonnis was bepaald. Schending diverse procesrechtelijke voorschriften en beginselen; hoor en wederhoor.

ECLI:NL:HR:2016:2879, 16 december 2016, nr. 16/03244

Klik hier voor de volledige uitspraak.