Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2018:364, 16 maart 2018, nr. 17/00147)

16 maart 2018

Uitstel van termijn voor het nemen van akte na tussenarrest en verval van recht die proceshandeling te verrichten. Strijd met art. 2.15 en 1.7 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, vierde versie?

ECLI:NL:HR:2018:364, 16 maart 2018, nr. 17/00147

Klik hier voor de volledige uitspraak.