Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2018:366, 16 maart 2018, nr. 18/00143)

16 maart 2018

Verstekverlening in cassatie. Toelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot (art. 63 lid 1 Rv) bestemd voor een persoon die woonplaats heeft buiten Nederland, in dit geval Curaçao, zowel bij toepasselijkheid als bij niet-toepasselijkheid van regelgeving inzake digitaal procederen (KEI).

ECLI:NL:HR:2018:366, 16 maart 2018, nr. 18/00143

Klik hier voor de volledige uitspraak.