Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht

expertise:

Cassatie

02 maart 2018

Pensioenrecht. CAO. Wet Bpf 2000. Is verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds bevoegd bindend te besluiten over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers? Onderhandelingsruimte en contractsvrijheid bij deelname in verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Reikwijdte begrip doorsneepremie. Zorgvuldigheidsverplichting van art. 105 lid 2 Pw.

ECLI:NL:HR:2018:300, 2 maart 2018, nr. 16/05243

Klik hier voor de volledige uitspraak.