Uitspraak Hoge Raad: Onttrekking advocaat

expertise:

Cassatie

20 mei 2016

Appelprocesrecht. Pilotreglement Hof ’s-Hertogenbosch. Onttrekking advocaat, waarna akte niet-dienen en niet-ontvankelijkverklaring in hoger beroep. Schending art. 6.2 en 6.3 pilotreglement. HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1259, NJ 2013/574.

ECLI:NL:HR:2016:920, 20 mei 2016, nr. 15/01088

Klik hier voor de volledige uitspraak.