Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

expertise:

Cassatie

31 maart 2017

Ondernemingsrecht. Intrekking door SNS Bank en SNS Reaal van afgegeven art. 2:403 BW-verklaringen; verzet van schuldeisers daartegen (art. 2:404 BW). Maatstaf voor de beoordeling van het verzet; bestaan en omvang van de gestelde vorderingen. Procesrecht: ontvankelijkheid van bij één verzoekschrift ingesteld rechtsmiddel in drie zaken.

ECLI:NL:HR:2017:546, 31 maart 2017, nr. 16/00335

Klik hier voor de volledige omschrijving.